Home

CV

ICT recht

Intellectueel eigendom

Aanbestedingsrecht

Contracten

Publicaties

Duurzaamheid

Tarieven

Workshops

contact

Hans van der Perk
 
PARICK ADVIES
 
Vaassen
06-20406341
 
. Help ERP project valt om. www.logistiek.nl 2015
 
. 2006-2012 "Van de voorzitter" column in BTG Magazine.
 
OPINIE: Kanttekeningen bij voorwaarden ICT-Office
(Verschenen in Automatisering Gids nr. 17, 2009 en advocaten-info.nl)
Reeds enige tijd publiceert Automatisering Gids bijdragen van ICT-Office die gewijd aan de ICT-Office Voorwaarden. Voor de meeste lezers van mijn generatie: de FENIT-voorwaarden. lees verder...
 
. Bijdrage in ICT Modelcontracten Kluwer 2009.
 
Wazige bestekken
(Verschenen in Automatisering Gids, 18, 2008 en advocaten-info.nl)
Aanbestedingen leiden in toenemende mate tot problemen tussen de verschillende partijen. Aanbestedende diensten hanteren vage criteria bij het beoordelen van offertes. De willekeur neemt toe. Professionele inschrijvers, concludeert Hans van der Perk, moeten meer vragen stellen. lees verder...
 
Overheid doet te weinig aan innovatief aanbesteden
(Verschenen in Automatisering Gids, 43, 2000 en advocaten-info.nl)
De Nederlandse overheid heeft genoeg plannen om te komen tot een beter aanbestedingsbeleid. In de praktijk gebeurt er echter weinig. Als het gaat om elektronisch aanbesteden, betoogt Hans van der Perk, zitten alle betrokken partijen op elkaar te wachten. En wat betreft het Europees aanbesteden zou volgens hem de overheid het schaamrood op de kaken moeten krijgen. lees verder...
 
Aanbestedingsprocedure is goed reorganisatiemiddel
(Verschenen in Automatisering Gids, 3, 1998 en advocaten-info.nl)
De Europese aanbestedingsregels hoeven volgens Hans van der Perk en Rene Simons voorlopig niet te worden gewijzigd. Er is geen sprake van een overdreven bureaucratie. De auteurs bestrijden de stelling dat de aanbestedingen te veel tijd en geld kosten. De regels helpen de ondernemingen juist hun inkoopproces op orde te brengen.
Europese aanbestedingsprocedures mogen zich verheugen in een brede belangstelling. De vraag is alleen of deze procedures voor een automatiseringsorganisatie in de praktijk ook werkbaar en effectief zijn. Na een aantal tegenvallende ervaringen wordt er van verschillende kanten op aangedrongen de spelregels te wijzigen. Is dat terecht? lees verder...