Home

CV

ICT recht

Intellectueel eigendom

Aanbestedingsrecht

Contracten

Publicaties

Duurzaamheid

Tarieven

Workshops

contact

Hans van der Perk
 
PARICK ADVIES
 
Vaassen
06-20406341
 
Intellectueel eigendom
 
 
Het is een verzamelnaam voor allerlei rechten op voortbrengselen van de geest. Denkt u bijvoorbeeld aan merken, modellen, auteursrechten, handelsnamen en octrooien. Ook hier geldt dat een juridische beschouwing van dergelijke rechten u (meer) inzicht biedt in kansen en risico's voor uw onderneming. Neem het auteursrecht. Een oude wet (1912) doorstaat de tand des tijds door middel van een reeks van aanpassingen, al dan niet door Europa opgelegd. Centraal staan het "werk" en deszelfs "maker". Als u een artikel of een boek schrijft bent u de maker van dat werk. U bepaalt of het wordt gedrukt en/of verspreid en onder welke voorwaarden. Dat is ook zo als u een bedrijf inhuurt om een stuk software voor u te maken of aan te passen. De maker (lees: auteursrechthebbende) van die software is dan dat bedrijf, ongeacht wie de rekening betaalt. Kijk ook eens naar uw laatste reclame campagne of uw logo. Wie is de maker, waar berusten de rechten?
In het internet tijdperk spelen intellectuele eigendomsrechten ook een rol bij uw plek op het net in de vorm van uw domeinnaam. Daar is de regel dat wie het eerste komt het eerste maalt. Uitzonderingen kunnen er gelden als de naam inbreuk maakt op (met name) handelsnamen van u of een nader en/of door merken. Terzijde, een merk is pas een merk als het gedeponeerd is. Een handelsnaam daarentegen ontstaat min of meer vanzelf door het gebruik. Nee, de naam die als handelsnaam in het handelsregister (KVK) staat, is niet in alle gevallen een rechtsgeldige handelsnaam. Het gaat om het feitelijk gebruik. Intellectuele eigendomsrechten zijn van groot belang voor uw onderneming. Misschien heeft u meer rechten "op de plank" liggen dan u denkt. Misschien maakt u minder snel inbreuk op de rechten van anderen dan u vermoedt. Tot slot. Voor procedures over intellectuele eigendomsrechten geldt dat u aanspraak kunt maken op vergoeding van uw daadwerkelijke proceskosten, als u wint. Het omgekeerde is ook waar. Als u een procedure verliest, loopt u een goede kans te worden veroordeeld in de (advocaat)kosten die de wederpartij heeft moeten maken.