Home

CV

ICT recht

Intellectueel eigendom

Aanbestedingsrecht

Contracten

Publicaties

Duurzaamheid

Tarieven

Workshops

contact

Hans van der Perk
 
PARICK ADVIES
 
Vaassen
06-20406341
 
Contracten
 
Pacta sunt servanda zeiden de oude Romeinen al. Wat je afspreekt moet je ook nakomen. De praktijk is weerbarstiger dan dat.
 
In een overeenkomst proberen partijen een zakelijke relatie vast te leggen. Eigenlijk willen partijen over en weer een aantal onzekerheden uitsluiten. Er wordt een prijs afgesproken voor een product of dienst. Dat geeft de koper de zekerheid dat hij niet meer dan een bepaald bedrag hoeft te betalen. De koper wil meer zekerheden. Die zie je terug onder garanties, levertermijnen etc. De verkoper krijgt het zijne. Hij weet welke prijs hij zal ontvangen en  sluit van de weeromstuit allerlei aansprakelijkheden uit. Hiermee krijgt hij zekerheid omtrent de gevolgen van onbekende gebeurtenissen. Uiteraard wordt een beetje overeenkomst nog opgetuigd met van alles en nog wat. Enfin, u ziet het plaatje voor u.
 
Het gaat (ook) om de toekomst en dat maakt het voorspellen van de wederwaardigheden van het contract en de onderliggende relatie niet eenvoudig. Partijen doen er goed aan om al bij het tot stand komen van het contract mee te wegen dat de relatie ooit zal eindigen. Ook is het aan te bevelen er aan te denken dat het nu allemaal koek en ei is tussen partijen, maar dat hoeft niet zo te blijven. Kortom, besteedt wat aandacht aan het opzetten van uw contracten.
 
Dan zijn er dikke en dunne contracten. Men ziet nogal eens (onder Angelsaksiche invloed) dat alle mogelijke aspecten van de verhouding tussen partijen worden uitgeschreven.
Inclusief het z.g. vierhoeken-
beding. Samengevat: partijen spreken af dat wat er in het contract staat is overeengekomen en wat er niet staat dus niet. Het kan ook anders. Partijen leggen in een document alleen de specifieke essentialia vast en laten de rest aan de wetgever over. Immers, die heeft in het Burgerlijk Wetboek een hele berg regels vastgelegd die bindend zijn voor partijen, ook al spreekt het contract er niet over. Dat werk nog eens dunnetjes overdoen is alleen zinvol als er dan ook echt materieel iets anders geregeld wordt. Meestal is dat niet het geval overigens. Dus keep it simple.
 
Het beheerst uitnutten van contracten is veelal een ondergeschoven kindje. Als het contract is getekend gaat het in de onderste lade, om er niet meer uit te komen totdat het te laat is. Een beetje zorg en aandacht gedurende de looptijd kan echt geen kwaad.
 
Tenslotte eindigt een contract, ooit. Dat kan met een klap: partijen staan dan uiteindelijk voor de rechter, het kan met een sisser en partijen nemen beleefd afscheid. Dit zijn uitersten, alles ertussen is ook mogelijk. Waar het om gaat is om al bij het opstellen met het einde rekening te houden en om waarborgen in te bouwen voor een einde zonder ellende in de bedrijfsvoering.
 
Tot slot: er kan over contracten en contracteren eindeloos veel meer gezegd worden. Waar het om gaat is dat een contract uw belangen dient. Niks meer en niks minder.
 
Uw adviseur van dienst kan u daarbij helpen. Schroomt u niet, vragen staat vrij en kost niks.